Bibelmeditation beskrivelse

I kirkens tradition er der en stærk bevidsthed om bibelteksternes åndelige betydning. Den dybere betydning af teksterne åbner sig når man mediterer over teksterne.
Bibelmeditation giver os mulighed for at blive fyldt og påvirket af Guds ord, og samtidig se, at Bibelen er relevant for vores liv.

 

”Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det.”
Luk 11:28

 

Bibelmeditation handler om at bede med bibelen. I bibelmeditationen vender vi os mod Gud i skriften og stiller os til rådighed for at lade skriften trække os ind i Guds nærvær og blive forvandlet af Guds ånd.
Gud inviterer os til at være sammen med sig, og idet Gud lader os lære ham bedre at kende, viser han os samtidig, hvem vi er i ham.

Gud kan levendegøre teksten og give en fornyet forståelse – aktuel og virksom i vort liv.
Guds ord er levende og virksomt med kraft til at forvandle os. Vi kan i tillid, lade ham forny vort sind og vor ånd, så vi kan leve et liv, som er Gud værdigt, og som helt og fuldt er til glæde for ham, så vi bærer frugt i alle gode gerninger og vokser i kendskab til ham. (Jes 55:11, Heb 4,12, Ef 4:23, Kol 1:10)

Bibelen gentager og gentager betydningen af, og frugterne ved at være i Gud, og at holde sig til ordet, tage det til os, lade det blive i os, blive en del af os således at vi kan følge det. (Jos 1:7-8) Vi kan ikke bære frugt, uden at vi bliver i Gud, og den som holder sig til Gud bliver et med ham. (Joh 15, 1. Joh 4:16) Ordet er indplantet i os, og evigheden har Gud lagt ned i vort hjerte. (5. Mos 30:14, Jakob 1:21)

Frugterne af at blive forankret i Guds ord er mange, men vi søger dem ikke. I meditationen giver vi af os selv uden at fokusere på, hvad vi får tilbage, eller hvad der kommer ud af selve handlingen.
Meditationsformer er kilder til vækst, men i sig selv gør de os ikke modne. De peger på vejen til modenhed i Kristus. Åndelig vækst er som med al anden naturlig vækst, noget som sker gennem et liv.

Ønsker du at bruge tid til meditation så husk at være mild mod dig selv. Selvom der tilsyneladende ikke sker noget, selvom du ikke oplever noget, selv om du mister roen og opmærksomheden, selv om modet svigter, og du føler du ikke får noget ud af dette – vær tryg ved at Helligånden er virksom og glæd dig over, at du er i færd med at blive bedre kendt med Gud.

Gud taler på mange måder, nogle gange gennem en tekst, et billede eller gennem skabelsen, mens han andre gange taler i det stille. Det er ikke altid let at høre Gud tale, men ved at tilbringe tid sammen med Gud, vil du blive bedre kendt med hans ledelse og kommunikation med dig. Visdom modtages af dem som har ører at høre med, dem som er rede til at lytte til den. Meditation forbereder os over tid til at blive i stand til at tage imod dybe åndelige erkendelser. Meditation hjælper os til at acceptere, imødekomme og glæde os over Guds forvandling i vort indre og i vore omgivelser. Ting tager tid, og kun Gud kender den rette timing. (Præd 3:11)

 

Forberedelse

Søg at blive stille og falde til ro. Bliv opmærksom på Guds nærvær.
Prøv at lægge dine egne forventninger om hvad der skal ske til side. Vid at Gud er virksom, selvom du ikke føler det. Bed gerne om Guds ledelse, og åbenhed for at Helligånden taler til dig gennem bibelteksten. Bed om hjælp til at være nærværende, åben og have tillid til at Gud giver det du trænger til på din vej.
Start gerne med at bede Fadervor 1-3 gange, Jesusbønnen eller lyt til afspændingsmeditationer for at komme i et afslappet, årvågent og nærværende modus.

Af og til er det nyttigt at bestemme en specifik tid til din meditation – mest for ikke at tillade nogen forstyrrelser at drage dig væk. Forbered dig på at være sammen med Gud i denne tid. Når unyttige forstyrrelser tager din opmærksomhed bort fra dialogen med Gud, kom bare stille og roligt tilbage.

Får du følelsen af at du går i stå og ikke kommer videre med teksten, så lad teksten ligge lidt og tal med Gud om det.
Mærk efter hvad det er som hindrer dig i at komme videre. Normalt er det kroppen som råber ud, at der er noget andet, du skulle have foretaget dig/noget du skal huske, eller en indre uro som forleder dig.
Vær klar over at det er normalt med distraktioner, prøv på ikke at forfølge disse. Du kan evt. skrive det ned, som forekommer vigtigt at huske, for så at vende tilbage til meditationen, evt. spørge Gud om du skal gå ind i det nu eller vente til en anden anledning.

Er der noget du stopper op ved, som rører ved dig, kan du smage lidt på dette, og bede omkring det. Gud belyser ofte enkelte dele af teksten, lader den stikke frem så vi kan få øje på den. Selvom vi mærker modstand eller at det ikke føles godt, kan det bare være gennem dette, at Gud ønsker at vise os noget.

Husk at åndelig vækst er en lang proces og bliv ikke bekymret, selvom du føler, at du ikke får noget ud af dette. Gud har mange måder at vise sig på, og bibeltekster har åndelig og psykologisk visdom som Helligånden kan bruge til at tale direkte ind i dit liv her og nu.

 

Kærligt tilbageblik

Før du afslutter din tilmålte tid med Gud, så brug lidt tid på et kærligt tilbageblik. Har Gud været med i din meditationstund? Har du haft nogen berøringspunkter med Gud? Hvordan var det? Hvem er Gud for dig i dette?

Er der noget du vil tage med dig videre? Har du erfaret noget nyt, set noget nyt ved Gud eller dig selv? Var der et specielt sted du erfarede Guds nærvær?

Hvis du ser tilbage på, hvordan du havde det før meditationen, og mærker efter hvordan du har det nu, er der nogen forskel, og i så fald, hvilken?

 

 

Læs mere om bibelmeditation på www.kristendom.dk.