Bruksbetingelser

Alt materiale på denne hjemmesiden er beskyttet av opphavsrett.

Et abonnement er personlig, og ingen kan offentliggjøre/publisere noe av materiale på denne siden (som f.eks å spille av en video eller strømme innhold offentlig hvor det er mennesker tilstede som ikke er abonnenter) uten en skriftlig tillatelse fra Trospraksis.tv.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å videreformidle eller vise noe av dette til personer som ikke er abonnenter hos Trospraksis.tv. Det er mange som møtes i hjemmene og ser videoer hvor ikke alle er abonnenter. Det er også kirker som viser videoer på storskjerm hvor ikke alle deltagerne er abonnenter. Her har vi spesialavtaler som gjør dette mulig. Det er viktig å være klar over at alt materiale på denne websiden er beskyttet av rettigheter i henhold til norsk lov.

Ikke noe materiale på denne siden kan lastes ned, distribueres eller postes noe sted uten en skriftlig tillatelse fra Trospraksis.tv.

Det er forbudt å reprodusere, eller utnytte denne websiden og dets innhold kommersielt.

Dette blant annet fordi Trospraksis.TV ikke eier rettigheter til alt materiale alene, og kan selv bli trukket for retten.