Ef 3, 18

Vi beder med Efeserbrevet 3, 18. Ved Øyvind Borgsø på norsk. 48 min.