Her på Trospraksis TV har vi videoer du kan se på en pc/mac, nettbrett eller mobil. Du kan velge om du vil følge meditasjonsvideoer til faste tidspunkter, eller se dem når du selv ønsker det. Du kan se vårt TV-program under fanen «Kanaler». Les mer om våre abonnenter under fanen «Bli abonnent».

Undervisningen du finner her, er hovedsakelig korte introduksjoner til støtte og inspirasjon for din bønn- og meditasjonspraksis. Det er kun noen få introduksjonsvideoer (og i enkelte tilfeller kun en) til hver praksisform som rullerer i TV-programmet i løpet av året.

Å repetere undervisning, eller meditere over en bibeltekst vi kjenner fra før, kan lære oss at vi stadig kan oppdage nye ting i det gamle. En ny dag bringer alltid noe nytt og det er en kunst å se skjønnheten i det samme gamle.

Vær på vakt hvis du oppdager at du tror du har forstått dybdene i det du står overfor, om det er en bibeltekst, din kjæreste eller en annen del av skaperverket. Nysgjerrighet, og åpenhet for å oppdage nye ting, vil bringe deg nærmere Guds hemmeligheter enn hovmod og bedrevitende kan.

Det er når vi ikke lenger er i stand til å se det pulserende livet, at ting blir kjedelig.

 

Samvær med Gud

Det viktigste med en åndelig praksis er ikke å prøve å være dyktig, eller å ha et stort fokus på at noe spesielt skal skje i din bønnestund. Det viktigste er å møte opp til samværet med Gud, og å la Gud bestemme innhold og tempo. Kristen bønn og meditasjon inneholder samvær med Gud. Et samvær som ikke behøves å dikteres eller kontrolleres av oss, men hvor vi har mulighet til å legge vår narsissisme til side og la Gud skape endringer i oss.

I dagens samfunn oppfordres det ofte til forandring og hyppige skifter. Kristen trospraksis er på mange måter en motkultur til dette, med stabilitet og gjentagelser som varemerker. Gjentagelser er en dyrebar nøkkel i alle læringsprosesser, og åpenhet og nysgjerrighet utruster oss til fordypning.

Gud er en levende Gud, og har alltid noe å vise oss, enten det er i turbulensen eller i stillheten. Gud har skapt oss med både begrensninger og muligheter, og han er i stand til å gjøre uendelig mye mer enn vi kan forstå, og be om.

Gud, som venter på deg, kan lede deg til ditt innerste vesens stille rom, hvor du kan finne hvile og klarhet til å gjøre gode valg i livet.

 

 

Oppdage skjønnheten i din skapte natur.

Trospraksis TV er ikke en underholdningskanal, men en kanal som hjelper deg med å lære mer om hvordan Gud kommuniserer, og å oppdage skjønnheten og storheten i din skapte natur.

En regelmessig åndelig praksis gir rom for Guds transformasjonsprosess. Det forvandler liv.

Transformasjon i en kristen kontekst handler ikke om at vi skal skape alle forandringer selv, men om å leve i åpenhet for at Gud kan virke gjennom alt, både i det gamle og tilsynelatende kjedelige, det nåværende og det kommende.

 

Åndelig veiledning

Å slippe Gud inn i livet, er det samme som å akseptere Guds renselse i livet. Renselse fra selviskhet og alt annet som hindrer meg i å leve i kjærlighet. Kjærligheten, som ikke søker sitt eget, men som vekker vår lengsel etter å leve i fellesskap med Gud.

Litt etter litt vil vi se oss selv og våre omgivelser i et nytt lys. Vi blir mer overbærende, mindre fordomsfulle og bedre i stand til å fange opp Guds mangfoldige kommunikasjon. Samtidig kan ubearbeidede ting komme fram til overflaten. Derfor anbefaler vi åndelig veiledning, en erfaren medvandrer som kan hjelpe deg med å forholde deg konstruktivt til alt du måtte møte på din reise.

Vi vil kontinuerlig arbeide på å holde oppdaterte oversikter over veiledere og forskjellige fellesskaper.