Hvordan benytter man web-tv’et?

 

Her på Trospraksis-TV finder du videoer du kan se på en computer, tablet eller smartphone. Du kan vælge om du vil se dem når du selv ønsker det, eller på faste tidspunkter.  Måske du kan aftale med en ven, at I ser den samme video samtidig.

Undervisningen du finder her, er hovedsagelig korte introduktioner til støtte og inspiration for din bøns- og meditationspraksis. Der er kun nogle få introduktionsvideoer (i enkelte tilfælde kun en) til hver praksisform.
At repetere undervisning eller meditere over en bibeltekst vi allerede kender, kan lære os at vi stadig kan opdage nye ting i det gamle. En ny dag bringer altid noget nyt, og samtidig er det en kunst at se skønheden i det samme gamle.
Vær på vagt hvis du opdager at du tror du har forstået dybderne i det du står overfor, om det er en bibeltekst, din kæreste, eller en anden del af skaberværket.  Nysgerrighed og åbenhed over for at opdage nye ting, vil bringe dig nærmere Guds hemmeligheder end hovmod og bedrevidenhed kan. Det er når vi ikke længere er i stand til at se det pulserende liv, at ting bliver kedelige.

 

Samvær med Gud
Det vigtigste med en åndelig praksis er ikke at prøve at være dygtig, eller at have stort fokus på at noget specielt skal ske når du beder. Det vigtigste er at gå ind i samværet med Gud og at lade Gud bestemme indhold og tempo. Kristen bøn og meditation indeholder samvær med Gud. Et samvær som ikke dikteres eller kontrolleres af os, men hvor vi har mulighed for at lægge vores narcissisme til side og lade Gud komme til.

I dagens samfund opfordres vi ofte til forandring og hyppige skift. Kristen trospraksis er på mange måder en modkultur til dette med stabilitet og gentagelse som varemærker. Gentagelse er en dyrebar nøgle i alle læringsprocesser, og åbenhed og nysgerrighed udruster os til fordybelse. Gud er en levende Gud og har altid noget at vise os, enten det er i turbulensen eller i stilheden. Gud har skabt os både med begrænsninger og muligheder, og han er i stand til at gøre uendeligt meget mere end vi kan forstå og bede om.

Gud, som venter på dig, kan lede dig til dit inderste væsens stille rum, hvor du kan finde hvile og klarhed til at gøre gode valg i livet.

 

Opdage skønheden i din skabte natur
Trospraksis-TV er ikke en underholdningskanal, men en kanal som hjælper dig med at lære mere om hvordan Gud kommunikerer, og at opdage skønheden og storheden i din skabte natur.

En regelmæssig åndelig praksis giver rum for Guds transformationsproces. Den forvandler liv. Transformation i en kristen kontekst handler ikke om at vi skal skabe alle forandringer selv, men om at leve i åbenhed for at Gud kan virke igennem alt, både i det gamle og tilsyneladende kedelige, det nuværende og det kommende.

 

Åndelig vejledning
At lukke Gud ind i livet, er det samme som at acceptere Guds renselse i livet. Renselse fra selviskhed og alt andet som hindrer mig i at leve i kærlighed. Kærligheden, som ikke søger sit eget, men som vækker vores længsel efter at leve i fællesskab med Gud.

Lidt efter lidt vil vi se os selv og vore omgivelser i et nyt lys. Vi bliver mere overbærende, mindre fordomsfulde og bedre i stand til at opfange Guds mange måder at kommunikere på. Samtidig kan ubearbejdede ting komme op til overfladen. Derfor anbefaler vi åndelig vejledning, en erfaren medvandrer, som kan hjælpe dig med at forholde dig til alt det du måtte møde på din rejse. Vi vil fortsat arbejde på at opdatere oversigter over vejledere og forskellige fællesskaber.