NORSK INTRODUKSJONSVIDEO

DANSK INTRODUKSJONSVIDEO

Se her >> for eksempler på videoer på denne side.

Om os
Trospraksis.tv er designet til alle som ønsker å smake på, etablere og opprettholde en åndelig praksis.
Her har vi videoer med guidede meditasjoner, bønner, undervisning og videoer til inspirasjon for bønnelivet.

 

Trospraksis.tv kan sees på computer, nettbrett og mobil overalt hvor du har tilgang til internett.
Vi har forskjellige abonnementer tilpasset den enkeltes behov. Se abonnementene  her ->>.

 

Trospraksis.tv ble etablert i 2017 som et samarbeid mellom Areopagos Danmark og Øyvind Borgsø. Ideen sprang ut fra dyptliggende ønske i forbindelse med Øyvinds arbeid med kristen meditasjon, om å leve nært Gud, sammen med andre. Da vi ikke alle var i stand til å møtes til bønn hver dag, måtte vi finne en løsning på hvordan vi kunne be sammen uten å møtes fysisk. Online bønn ble en første løsning.

 

Vi begynte med interne online samlinger og utvidet til åpne samlinger i 2014. Det ble fort en suksess, så vi ønsket å gi flere muligheten for å oppleve gleden ved å delta i regelmessige bønn- og meditasjonssamlinger som passer den enkeltes kalender. Ut fra denne erfaring lanserte vi derfor trospraksis.tv i Norge og Danmark.

 

Vi har en lav brukerbetaling for å dekke løpende utgifter. Organisasjonen Areopagos  eier trospraksis.tv, men ønsker ikke å få et stort økonomisk utbytte av tjenesten. Areopagos ønsker primært å hjelpe mennesker med å utvikle relasjonen til Gud. Derfor vil det meste av et evt. fremtidig overskudd bli kanaliseret til utvikling av tv-kanalen.

 

Vi er rotfestet i kristen trospraksis og ønsker å komme til Gud med kropp, sjel og ånd. I åpenhet for at Gud kan gjøre oss til de hele menneskene vi er skapt til å være. Vi inkluderer derfor kroppen som en naturlig del av troslivet.