Felles trosvandring

Medvandring – enkeltpersoner

Vi håper denne siden kan bidra til at mange samles om en trospraksis. Kanskje er det noen i nærheten av deg som gjerne vil møtes jevnlig, eller kommunisere via skype eller telefon. Så kan dere følge en meditasjonsvideo på samme tidspunkt, og dele erfaringer etterpå.

Her kan det være smart med en forventningsavstemming for å oppdage den enkeltes behov. Noen velger å møtes en bestemt dag i uken eller måneden. Andre ønsker en mer sporadisk vandring, og noen velger å følge en personlig bønnerytme for så å ha en samtale via telefon eller skype. Med den siste varianten, behøver dere ikke å bo i nærheten av hverandre.

 

Medvandring – gruppe

Vi ønsker å inspirere til å etablere og bygge lokale fellesskaper.

Tilhører du en samtalegruppe, cellegruppe eller en gruppe fra en menighet, kan undervisning fra vår online TV-kanal være et godt grunnlag for en videre samtale om emnet. Det finnes også menigheter, som avholder jevnlige samlinger, hvor de spiller av en video med bønn eller meditasjon på storskjerm og eventuelt fortsetter med samtaler.

Ta kontakt med oss, hvis du ønsker å benytte vårt materiale på trospraksis.tv i forbindelse med en gruppe eller samling i kirken. Alt materiale er forbeholdt personlige abonnementer, men vi har også løsninger for «offentlige forsamlinger» som cellegrupper, samtalegrupper, Alpha og menigheter.

 

Innspill fra oss

Vi kan gi veiledning og innspill til hvordan en samling kan se ut, og forslag til refleksjonsspørsmål og konstruktive former for delerunder og lyttegrupper. Ta gjerne kontakt med os.

Vi arbeider fortløpende med å utvikle og tilrettelegge e-kurser og forskjellige forløp. Ta kontakt med os for ønsker og behov;
ja@trospraksis.tv

Ønsker du en å vandre med?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss på ja@trospraksis.tv hvis du ønsker en å vandre sammen med, så kanskje vi kjenner noen andre med det samme behovet.

Klikk her >> for en oversikt over åndelig medvandringsgrupper i Danmark.

Åndelige veiledere

Her >> er en oversikt.
Åndelig veiledning hjelper deg med å oppdage hvordan Gud er tilstede i små og store ting i livet, og å skjelne mellom hva som er fra Gud og hva som ikke er det.