Hilde Sanden-Bjønnes

Sentrerende bønn

Sven Aasmundtveit

Bibelmeditasjon

May Britt Frøysa Lyngroth

Stressmestring

Øyvind Borgsø

Bønn i Bevegelse Bibelmeditasjon

Helle Gottenborg

Stressmestring

Thomas Frovin

Bibelmeditasjon

Inge Merete Gross

Det gledelige tilbakeblikk

Torsten Borbye Nielsen

Christfulness

Katrine Stewart

Bønn i Bevegelse

Ole Skjerbæk Madsen

Christfulness

Heidi Lind Pedersen

Bibelmeditasjon

Johannes Pedersen

Bibelmeditasjon

Susanne Jensen

Bønn i Bevegelse

Peder Poulsen

Sentrerende bønn

Lasse Holmgaard Iversen

Bibelmeditasjon

Nicolaj Wibe

Bibelmeditasjon

Jakob Vagner

Undervisning

Anna Christine Christensen

Bibelmeditasjon

Eva Wrige-Larsen

Undervisning